Om guiden

För dig som marknadschef gäller det att tänka smart och fördela din budget så att du får till viktiga quick wins utan att tappa långsiktigheten. I den här guiden går vi igenom hur du på bästa sätt kan navigera i dagens osäkra marknad genom att använda dig av kostnadseffektiva kanaler och en mediemix som skapar positiva synergier får du mest effekt för pengarna.
Sammanfattning
Kategori Marknad
Antal sidor 21

I guiden får du viktiga tips på:

  • Hur du fördelar en begränsad budget smart
  • Hur du kan ta marknadsandelar under lågkonjunktur
  • Vilka medier och kanaler du bör kombinera för att få bäst effekt
  • Hur du drar nytta av kraften i ljudmediet

Ladda ner guide