Det finns ett stort kunskapsgap mellan vad företagsledare tror att medier ger för effekt jämfört med vad som faktiskt genererar resultat. Det visar en rapport från Sveriges Annonsörer och NOA Consulting. Här sammanfattar vi tre faktabaserade takeaways om vilken marknadsföring som bygger starka varumärken och lönsam tillväxt.

Bygg ditt varumärke

Forskningen är tydlig. Starka varumärken driver långsiktigt lönsam tillväxt och gör det lättare att sälja produkter och tjänster, ta bra betalt och lyckas med lanseringar. För att uppnå detta behöver du investera i marknadskommunikation som bygger ditt varumärke. 

Trots dessa insikter agerar många beslutsfattare snarare tvärtom: Man drar ner på varumärkesbyggande kommunikation till förmån för kortsiktiga insatser i digitala kanaler.

Övertro på digitala kanaler

I studien “Varumärkesbyggande i obalans” (2021) tillfrågades 259 företagsledare om sin syn på varumärkesbyggande och medieinvesteringar. Resultatet visar att många företagsledare har en övertro på värdet av marknadsföring i digitala kanaler och otillräcklig kunskap om effekten hos mer traditionella medieslag som tv, radio, print och utomhus.

För att överbrygga kunskapsgapet behöver vi förstå vad studier visar när det kommer till mediers faktiska effekter och vad vi kan lära oss av framgångsrika företag.

Tre forskningstrender för varumärkesbyggande som företagsledare och marknadschefer bör känna till

1. Högpresterande företag tar varumärkesarbetet från tanke till handling – följer varumärkes-KPI:er på ledningsnivå

8 av 10 ledningar på svenska företag ser kopplingen mellan ett starkt varumärke och sin affär. Dessutom anser många att värdet i att attrahera och behålla medarbetare är stort. Samtidigt saknas ofta kunskap om hur man bygger varumärke, och man lyckas därför inte gå från tanke till handling. 

Här utmärker sig högpresterande företag. Bolagen som följer varumärkes-KPI:er på ledningsnivå och gör varumärket till ett beslutskriterium i investeringar och budgetprocesser är mer framgångsrika än andra. 

Genom långsiktiga investeringar i varumärkesbyggande marknadsföring, en varumärkesstrategi som gör skillnad och en styrelse som följer varumärkes-KPI:er lyckas dessa företag bygga starka varumärken.

2. Starka varumärken driver långsiktig tillväxt – och genererar nya kunder

När många bromsar in och blir mer kortsiktiga är det extra viktigt att fortsätta hitta effektiva sätt för ditt varumärke att stanna top of mind under en lågkonjunktur. Forskningen visar att en balans mellan kort- och långsiktiga insatser när du budgeterar, målsätter och utvärderar din marknadsföring ger bäst effekt för företag som vill se resultat bortom nästa kvartalsrapport.

Dessutom behöver du nå nya kundgrupper. 6 av 10 företagsledare tror att lönsam tillväxt bäst uppnås genom riktat fokus mot befintliga kunder, medan forskningen visar det motsatta. Tillväxt uppnås främst genom att attrahera nya kunder och bygga ett starkt varumärke utanför den befintliga kundkretsen. Enbart mer lojala kunder kan inte säkra framtida tillväxt, hur mycket de än gillar ditt varumärke. 

Istället för att stirra sig blind på lojalitet uppmanar Sveriges Annonsörer företag att bredda kommunikationen för att stärka varumärket hos nya kundgrupper. Det kommer leda till fler kunder över tid, vilket säkerställer en långsiktig och lönsam tillväxt.

3. Bred “masskommunikation” får varumärket att växa

Gapet mellan kunskap och forskning har stor påverkan på företags möjligheter att bygga starka varumärken. Hela 6 av 10 företagsledare tror att riktad kommunikation är mer effektiv än “masskommunikation” med samma budskap till alla köpare på marknaden. 

Samtidigt visar alla forskningstrender att radio och tv, följt av dagstidningar, är de starkaste medieslagen när det kommer till att bygga varumärke. Trots bristfällig kunskap om hur kommunikation fungerar vill hälften av svenska företagsledningar lägga sig i detaljer i företagets kommunikation, vilket leder till mindre effektiva investeringar.

Myter, rykten och råd från bekanta tenderar att påverka företagsledare att under- och överskatta vilka kommunikationskanaler som fungerar bäst. Genom att lyssna på fakta och öka kunskapen om effekten av varumärkesbyggande insatser är det enklare att välja rätt kanaler. 

Den empiriska forskningen är tydlig: bred “masskommunikation” är fortsatt nyckeln till att få varumärken att växa. Det finns såklart en anledning till att framgångsrika och erfarna företag som McDonald’s och Proctor & Gamble fortsätter att synas i räckviddsmedier. Oberoende studier visar att reklam i tv, radio, print och utomhus är mer kraftfull än word of mouth, sociala medier och sökmotorannonsering.

Sammanfattning: Forskningstrender för bättre varumärkesbyggande 

  • Företagsledares okunskap om aktuell forskning och övertro på digital annonsering leder till mindre effektiva medieinvesteringar för företagen.
  • Framgångsfaktorer för lyckat varumärkesarbete är att följa varumärkes-KPI:er i ledning och styrelse och göra varumärket till ett beslutskriterium.
  • Långsiktig tillväxt uppnås främst genom att attrahera nya kunder och bygga ett starkt varumärke utanför den befintliga kundkretsen.
  • Att bredda kommunikationen och stärka varumärket i nya kundgrupper leder till fler kunder över tid.
  • Tvärtom mot vad många företagsledare tror är räckviddsmedier som tv, radio, print och utomhus är de starkaste medieslagen när det kommer till att bygga varumärke, enligt oberoende studier.
  • För att få varumärket att växa behöver du ha en bra balans mellan varumärkesbyggande kommunikation i räckviddsmedier och kortsiktig kommunikation i digitala kanaler.

Vill du veta mer om ljud?