1.

ANVÄND DIG AV EN LJUDIDENTITET OCH VAR KONSEKVENT
Var konsekvent med din ljudstrategi genom hela mediemixen – både i radio och tv. Genom att behålla din ljudlogga över tid bygger du igenkänning, frekvens, synergier och kontinuitet vilket bygger upp kännedomen för din ljudidentitet och ditt varumärke.

2.

NÄMN VARUMÄRKET FLERA GÅNGER
Gärna i början, mitten och slutet av din reklamspot.

3.

NÄMN VARUMÄRKET SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT
Då etablerar du avsändaren från start.

4.

HÅLL DIG TILL FÄRRE BUDSKAP FÖR ATT NÅ FRAM
Renodla vad du vill säga.

5.

POSITIV TONALITET FUNGERAR BÄTTRE
Ett härligt scenario ger bättre effekt än ett negativt.

6.

LÅT SOM DIN MÅLGRUPP!
Spegla målgruppen i ditt ljud genom att prata som den och ha samma ålder och könstillhörighet.

7.

ANVÄND STORYTELLING
Det berör och skapar känslor. Det är väldigt effektivt.

8.

HAKA INTE UPP DIG PÅ LÄNGDEN PÅ DIN REKLAMSPOT
Det viktigaste är vad du fyller den med. Studier visar att spotlängden inte har så stor betydelse, så länge det är bra innehåll.

9.

HA BALANS MELLAN DINA REKLAMSPOTTAR
Växla mellan varumärkesbyggande och konverteringsdrivande.